Kunstgras op een sportveld, is het nu wel of niet gevaarlijk?

Kunstgras op een sportveld, is het nu wel of niet gevaarlijk?

Een groot aantal voetbalclubs maakt namelijk de overstap van echt gras naar kunstgras, aangezien deze ondergrond gedurende het hele jaar, onder alle weersomstandigheden, bespeelbaar blijft. Echter, afgelopen jaren was er heel veel ophef over het gebruik van kunstgras voor voetbalvelden. De rubberkorrels die het kunstgras bevat, zouden schadelijk zijn voor de gezondheid en meerdere wetenschappers vonden het gebruik onverantwoordelijk vanwege stoffen die kankerverwekkend zouden kunnen zijn. Enorm veel partijen hebben hun mening gegeven in deze kwestie waardoor het soms moeilijk is om nu te weten wat er nu eindelijk geconcludeerd is. Hieronder leest u meer over de vraag of kunstgras op een sportveld gevaarlijk is of niet.

Geen verband met ontstaan kanker

Door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is naar aanleiding van deze discussie onderzoek gedaan naar de schadelijkheid van de rubbergranulaat korrels die gebruikt worden op de sportvelden. Er werden laboratoriumproeven gedaan om verder uit te vinden welke stoffen er allemaal kunnen vrijkomen en in het lichaam van een sporter terecht kunnen komen na het sporten op een veld van kunstgras. Er is verder uitgezocht hoe de stoffen in het lichaam terecht kunnen komen, zowel via de longen, de huid en het spijsverteringskanaal.

Na dit onderzoek werd door het RIVM geconcludeerd dat het rubbergranulaat schadelijke stoffen bevat, maar dat deze stoffen echter zo weinig vrijkomen, dat ze niet schadelijk kunnen zijn voor sporters. Ook is er geen verband gevonden tussen sporten op velden van kunstgras en het ontstaan van leukemie of lymfeklierkanker.

Verminderen van gezondheidsrisico’s

Door experts wordt er gepleit voor betere gezondheidsnormen met betrekking tot de velden die rubberkorrels bevatten. Deze strengere regels kunnen bijdragen aan het verder terugdringen van de gezondheidsrisico’s die mogelijk met de velden verbonden zijn. De velden moeten bijvoorbeeld alleen gebruikt worden waarvoor ze bedoeld zijn. Ze vormen namelijk weinig risico’s als er gewoon op een normale manier op wordt gesport, maar voor kinderen kan wel een risico ontstaan als ze het spul onbeperkt in hun mond blijven stoppen.

Onderhoud aan het kunstgras

Wat verder van belang is om veilig en goed gebruik te maken van kunstgrasvelden, is dat de velden goed onderhouden worden. Om de levensduur van kunstgrasvelden te verlengen is het namelijk noodzakelijk dat er onderhoud wordt gepleegd, vertelt eigenaar Bas van het gespecialiseerde kunstgrasbedrijf Silica Nova: “Belangrijk onderdelen van dit onderhoud is om zowel organische als niet organische materialen te verwijderen van het veld, het egaliseren van het veld en het opborstel van de kunstgrasvezel. Het onderhoud aan de velden zorgt ervoor dat ze altijd in topconditie zijn en het gehele jaar bespeelbaar blijven”.

Reactie van de KNVB

De voetbalbond KNVD was erg blij met de conclusie van het RIVM dat voetballen op de velden met kunstgraskorrel niet gevaarlijk bleek te zijn. Wel vertelt de bond dat ze alert blijven en nog altijd letten op mogelijke bijverschijnselen die kunnen optreden na het spelen op de kunstgrasvelden. Ook zorgen ze dat de richtlijnen en de verdere adviezen van het RIVM duidelijk worden opgevolgd om gezondheidsrisico’s zo ver mogelijk terug te dringen.

Back to Top