Afval Recycling

Beter met afval omgaan

In Nederland gaan we steeds zorgvuldiger om met ons afval. Hiermee nemen we een voortrekkersrol in. En het wordt nog beter. Het doel is om de hoeveelheid restafval dat in Nederland verbrand en gestort wordt te halveren in 2020. In 2012 bestond ongeveer een derde van het restafval dat de ovens inging uit bedrijfsafval. In totaal wordt er bijna 10 miljoen ton afval per jaar verbrand. En hoewel we tegenwoordig ook al energie uit die verbranding opwekken, is het hergebruiken uiteraard het best.

Afval als grondstof

In ‘Van afval naar grondstof’, de brief van staatssecretaris Mansveld, wordt afval als grondstof gezien. Afval bestaat niet, alles kan worden omgezet in iets bruikbaars. Op die manier wordt de afvalberg verkleind en wordt er minder afval verbrand. Door efficiënt hergebruik is er uiteindelijk helemaal geen plaats meer voor verbranding. Een ambitieuze doelstelling maar is dit ook haalbaar? Vooral binnen het bedrijfsafval is gelukkig nog veel ruimte voor verbetering.

Een bedrijf als het Amsterdamse Milieu Service Nederland ontzorgt zijn klanten door afvalmanagement aan het bedrijf uit te besteden. Op deze manier verminderen zede hoeveelheid afval vrijkomt. De klant bespaart geld en het milieu wordt ontzien.

Voor de consument is het vaak eigen verantwoordelijkheid. Afvalmanagement bestaat niet voor de particulier. Hier begint het bij jezelf. Natuurlijk zijn er gemeentelijke initiatieven die de afvalberg willen verkleinen en kan je je hierbij aansluiten. Maar ook op eigen gelegenheid kan de consument starten met meer hergebruik. Een paar simpele tips om minder afval te genereren;

  • Spullen delen, lenen of leasen;
  • Uitkijken wat je koopt (geen tien plastic flesjes, maar een goed flesje voor dagelijks gebruik);
  • Slim boodschappen inkopen (kliekjesdag om geen eten weg te gooien);
  • Kapotte spullen eens repareren in plaats van direct weg te mikken.

En natuurlijk, afval goed scheiden. Zo komen we al een stuk dichterbij de ambitie van 2020.

Afval Recycling

Back to Top