De bouwsector innoveert gestaag

De bouwsector innoveert gestaag

Net als vele andere bedrijfssectoren is ook de bouwsector zich de laatste jaren sterk aan het ontwikkelen. Zo zien we dat de interne processen binnen een project steeds meer professionaliseren en dat hierbij alle betrokkenen van een bouwproject ook daadwerkelijk samenwerken. Daarnaast zien we dat er steeds meer fabrikanten van de producten die gebruikt worden zijn voorzien van een ISO 9001 kwaliteitsnorm of dat de betrokken partijen werken met een ISO 27001 informatiebeveiliging norm en dat alle gegevens dus op een veilige manier verwerkt worden en ingericht zijn.

Verbeterde interne processen

Misschien wel de grootste innovatie van de afgelopen jaren is de transitie naar gedeelde werkomgevingen waar alle betrokken partijen in kunnen werken. Zo is het BIM model een steeds belangrijker wordende model waarmee gewerkt wordt. Hierbij kunnen alle betrokken partijen binnen hetzelfde systeem werken. Kunnen er driedimensionale tekeningen worden gemaakt, kunnen adviseurs alle gegevens inzien en zijn de gegevens van bouw tot sloop toegankelijk voor alle partijen. Mocht er onverhoopt tijdens de bouw iets gewijzigd moeten worden, dan is dit met het BIM model relatief makkelijk op te pakken.

Hierdoor worden de kosten van een herziene ontwerp zoveel mogelijk beperkt, lopen de processen efficienter en zijn de gegevens van het gebouw bij de sloop ook direct in te zien. Tevens heeft de Britse overheid nu gesteld dat elk bouwbedrijf die aanspraak wilt maken op een project van de Britse overheid moet werken aan de hand van het BIM model.

Andere certificeringen

Naast het BIM systeem worden er nog andere certificeringen gehanteerd binnen de bouwsector. Zo wordt er gebruik gemaakt van de ISO 9001 certificeringen voor producten die worden gebruikt in de bouw. Met een ISO 9001 certificering toon je aan dat de kwaliteit van het product juist is. Een ander steeds vaker gebruikte ISO certificering is de ISO 27001 certificering. Deze ISO norm wordt binnen elke sector steeds vaker gehanteerd en het behalen van dit certificaat toont aan dat de interne processen bij een bedrijf m.b.t. informatiebeveiliging op orde is. Steeds meer consumenten en samenwerkende bedrijven eisen dat de bedrijven aan de hand van deze ISO norm werken. Zeker met de ingang van de GDPR en de steeds groter wordende bewustzijn van online persoonsgegevens is dit een constant belangrijker wordende norm.

Back to Top